Lê, T. T., Võ, T. N. H., & Phạm, T. T. (2023). MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH SỐNG SÓT SAU ĐỘT QUỴ NÃO VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 152-158. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.705