Ngô, T. N., Nguyễn, T. T., Lê, T. B. T., Nguyễn, T. T., & Hoàng, T. H. S. (2023). KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 114-121. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.700