Nguyễn, P. H., Đặng, T. V. K., & Võ, T. M. H. (2023). PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021 . Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, (58), 95-102. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.698