Trần, T. N. A., & Phan, V. T. (2023). THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 79-86. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.697