Hoàng, H. L., & Lê, N. K. L. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TÂM THU THẤT BẰNG SÓNG CAO TẦN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 64-71. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.695