Phạm, T. Ánh H., & Nguyễn, H. T. (2023). ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THEO KHUYẾN CÁO CỦA HIỆP HỘI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG HOA KỲ NĂM 2021 TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CAO TUỔI . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 56-63. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.694