Dương, T. K. H., Phạm, T. M. Q., & Ngô, T. H. L. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 48-55. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.693