Nguyễn, Đình P. T., Mai, T. H., & Lư, T. T. H. (2023). TUỔI MÃN KINH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI Ở PHỤ NỮ MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG . Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, (58), 41-47. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.692