Lâm, Đức T., Phạm, T. K. T., Quan, K. P., Võ, T. Ánh T., Nguyễn, T. H., Nguyễn, T. T., Lê, T. G., Ngô, T. T. H., & Đoàn, T. Điền. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 34-40. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.691