Lê, H. M. C., Mai, V. H., Nguyễn, T. D., & Trần, T. H. (2023). YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 27-33. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.690