Võ, H. H., & Võ, T. N. (2023). KHẢO SÁT RỐI LOẠN MIỄN DỊCH THỂ DỊCH Ở BỆNH NHI NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI KHOA NHI CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 20-26. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.688