Nguyễn, T. H., Nguyễn, V. H. V., Nguyễn, P. K., Nguyễn, N. S., Cao, X. T., Trần, H. P., Bùi, V. T., Trần, M. H., Lê, P. T., & Trương, T. H. (2023). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRƯỚC THẤP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 14-19. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.687