Nguyễn, T. B., Nguyễn, T. H. T., Lê, M. H., Nguyễn, T. Đ., & Huỳnh, Q. S. (2023). KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 16-23. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.680