Bùi, C. M. Á., & Châu, N. H. (2023). ĐẶC ĐIỂM TĂNG HUYẾT ÁP ÁO CHOÀNG TRẮNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐO HOLTER HUYẾT ÁP 24 GIỜ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 363-369. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.679