Nguyễn, L. Á. H., Đỗ, N. T. T., Trần, N. T., Thạch, M. T. T., Hà, T. N. U., Nguyễn, T. H., & Lê, T. H. (2023). KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 246-252. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.676