Ngô, Đ. D., Đặng, G. U., Nguyễn, Y. N., Ngô, H. T., & Huỳnh, T. H. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BẰNG THANG ĐIỂM OSWESTRY Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG TỪ 40 TUỔI NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022- 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 273-278. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.672