Đặng , V. T., & Đặng , V. T. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TAMSULOSIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỐNG SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, (58), 1-5. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.666