Ngô, N. L. T., Võ, M. P., & Đoàn, Đức N. (2023). GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA CHỈ SỐ KHÁC BIỆT ÁP LỰC RIÊNG PHẦN CO2 MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM - ĐỘNG MẠCH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM TRÙNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 83-90. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.655