Bùi, C. C., Trần, H. N., Võ, M. K., & Nguyễn, T. L. T. (2023). BÀO CHẾ GEL RỬA MẶT TỪ KHỔ QUA (Momordica charantia L) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 107-112. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.626