Lê, V. A., Võ, P. M. T., Đinh, C. T., Nguyễn, K. H., Huỳnh, T. T., Võ, N. T. Đ., Lê, T. P., & Đỗ, T. T. T. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÁC TRIỆU CHỨNG COVID KÉO DÀI Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM HẬU COVID BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 237-242. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.617