Trần, V. H., Võ, Q. H., Tạ, V. Q., & Võ, N. L. (2023). BÁO CÁO CA BỆNH: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI THỪA MANH TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 177-182. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.611