Lê, T. T., Đỗ, V. C., & Trần, V. T. (2023). NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU KHỚP GỐI QUA NỘI SOI BẰNG GÂN HAMSTRING TỰ THÂN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 154-159. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.609