Dương, D. T. P., Hồ, L. H., & Phạm, V. N. (2023). CÁC DẠNG MẠCH MÁU CỦA ĐẠI TRÀNG PHẢI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 133-139. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.606