Lê, T. T., Đỗ, V. C., & Trần, V. T. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI VỚI TRANSFIX TECHNICH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 129-133. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.605