Lê, C. N., Đinh, V. P., Trần, T. H. L., Lương, T. H. T., & Nguyễn, T. T. (2023). THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 87-94. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.599