Châu, H. H., & Huỳnh, V. B. (2023). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM DA TIẾT BÃ Ở NGƯỜI LỚN BẰNG ITRACONAZOL PHỐI HỢP E-PSORA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ NĂM 2021 – 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 74-79. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.597