Nguyễn, T. N. T., Trần, C. L., Nguyễn, T. X. Q., Lê, H. P., Nguyễn, T. B. D., & Huỳnh, N. T. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 57-64. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.595