Phạm, T. B. K., Nguyễn, V. T., Tô, T. L. A., Dương, T. T. T., & Nguyễn, V. P. (2023). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN LỰC Y TẾ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 266-272. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.592