Nguyễn , N. T. D., Phan , H. N., Giang , N. N., Lê , T. H. M., & Võ , T. T. (2023). ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN BỆNH ALPHA-THALASSEMIA THỂ NHẸ VÀ BỆNH HEMOGLOBIN H. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 314-320. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.587