Đào, Q. T., Nguyễn, V. Đ., Nguyễn, H. T., Tô, A. Q., Nguyễn, V., & Trần, H. Q. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ CÓ CHÈN ÉP THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 43-50. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.583