Phạm, T. V., Nguyễn, V. Đ., Phạm, T. T., Phù, T. N., Nguyễn, T. X. M., & Nguyễn, T. T. T. (2023). NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VIÊM XOANG MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 38-43. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.582