Lê, T. H., Phạm, T. T., Châu, L. T., Nguyễn, T. T. T., Nguyễn, T. A., Khưu, Q. H., Nguyễn, P. N., Trần, T. N. N., & Trương, T. N. T. (2023). TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ TỪ 18-49 TUỔI TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 22-29. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.580