Lương , Đ. L., Nguyễn , M. P., Lê , T. K. Đ., Lê , T. T. T., & Hồ , T. T. L. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, MỨC ĐỘ BỆNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI PHỤ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 307-314. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.574