Lý, N. T., Cao, H. T. N., Sơn, S., Trần, C. L., Thạch, T. Á. P., Phạm, H. H., Đỗ, T. D. C., Nguyễn, T. M. T., Tăng, H. H., & Liêu, T. T. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ CỦA 531 BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 226-232. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.569