Lâm, T. Đoan, Lê, D. H. D., Lê, . T. T. X., Trần, Q. B., Ngô, V. T. A., & Võ, Q. H. (2023). CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN THÁO LỒNG BẰNG HƠI THẤT BẠI TRONG LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 76-83. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.560