Dương, P. T., Nguyễn, T. H. Y., Nguyễn, T. B. H., Quách, L. T. T., Ngô, G. T., Trần, N. P., & Cao, T. T. H. (2023). KHẢO SÁT MIC CỦA COLISTIN TRÊN ENTEROBACTERIACEAE ĐỀ KHÁNG BETA- LACTAM, QUINOLON VÀ PSEUDOMINAS AERUGINOSA ĐỀ KHÁNG COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 253-259. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.553