Võ, N. T. Đ., Nguyễn, T. T. L., Thái, H. N. T., Nguyễn, V. M., Nguyễn, H. T., & Điều, T. K. (2023). KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 286-292. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.527