Huỳnh, L. T. T., Phạm, T. P., Trần, D. H., & Ngô, H. T. (2023). GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CỦA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 240-245. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.525