Nguyễn , H. G., Lê , N. L., Trầm , K. Định, Đỗ , D. G. H., & Nguyễn , H. H. T. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢM Ê BUỐT TRÊN RĂNG CỐI NHỎ VÀ RĂNG CỐI LỚN BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 165-174. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.521