Hà , T. K., Nguyễn , D. L., Nguyễn , H. T., Lê , T. T. V., Nguyễn , N. T. P., Võ , L. T. P., Chương , C. P., Nguyễn, Q. H., Nguyễn , T. T., & Phạm , V. N. (2023). KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT BƠM XI MĂNG SINH HỌC ĐIỀU TRỊ LÚN ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 145-150. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.518