Hồ , T. N. T., & Huỳnh , H. T. (2023). TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERID. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 115-121. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.511