Trần, T. H., & Trần, H. T. P. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 73-79. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.502