Bùi, T. S., Nguyễn, P. B. Q., Nguyễn, T. T., Nguyễn, V. Đằng, Phạm, T. A. T., & Đoàn, D. T. (2023). GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG CHÉO KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 45-51. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.498