Bạch, T. D., Trần, T. N., Nguyễn, T. Đạt, Nguyễn, P. K., Dương, N. H., Huỳnh, A. Đào, Nguyễn, P. H., Tạ, Q. H., Lê, K. N., & Trần, T. N. L. (2023). KHẢO SÁT HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ TÌNH HÌNH NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ DÀY− TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 37-44. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.497