Trần, T. T. T., Lê, Đinh M. T., Trương, P. L., Trần, T. N., Nguyễn, T. T. T., Bạch, T. D., Ngô, P. T., Lê, K. N., Nguyễn, H. T. D., & Trần, T. N. L. (2023). KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ BỊ NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 29-37. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.496