Lâm, Y. H., Đặng, D. K., & Dương, X. C. (2023). TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH AN – KIÊN GIANG NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 8-16. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.493