Trương, Q. P., Huỳnh, T. H. N., & Nguyễn , T. B. (2023). KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 7-14. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.442