Bùi, H. M. Đ., Lê, H. P., Bùi, C., Lê, M. T., Trần, M. T., & Cao, H. T. (2023). TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 9-16. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.441