Lê , T. H. M., & Võ , T. T. (2023). ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA-GLOBIN GÂY BỆNH HEMOGLOBIN H. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 94-101. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.421