Nguyễn, H. M. T., Đỗ , T. T., & Nguyễn, Q. T. (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI MÔ MỀM BẰNG KỸ THUẬT VẠT CUỘN Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC CẤY GHÉP IMPLANT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 55, 179-185. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.402